2   Провідні фахівці освітнього центру “Майстер Клас” допоможуть абітурієнтам ліквідувати прогалини  та систематизувати знання з хімії, отримані в школі. Заняття з кваліфікованими репетиторами з хімії у Харкові освітнього центру “МайстерКлас” — це можливість своєчасного попередження помилок при виконанні комплексних тестів, а також всебічної підготовки до незалежного оцінювання 2021-2022 з хімії у Харкові згідно з державними програмами, затвердженими Міністерством освіти і науки,   молоді та спорту України. Підготовка до ЗНО 2021-2022 з хімії у Харкові — це необхідна умова успішного вступу до університету.

        При підготовці до зовнішнього незалежного оцінювання 2021-2022 у Харкові з хімії учні опановують навчальний матеріал за такими тематичними блоками:

«Загальна хімія», «Неорганічна хімія», «Органічна хімія», «Обчислення в хімії», які в свою чергу розподілено за розділами та темами згідно з  програмою.

Учням надаються знання найважливіших законів і теорій хімії; володіння хімічною мовою, вміння користуватися назвами і символами хімічних елементів, назвами простих і складних речовин.

В процесі систематизації знань учні вміють складати хімічні формули і рівняння хімічних реакцій, розв’язувати розрахункові та експериментальні задачі самостійно; розуміють зв’язок між складом, будовою, фізичними і хімічними властивостями речовин, способами їх добування, галузями застосування.

1 Також велика увага приділяється таким темам:

1) природні та штучні речовини, їх будова, способи добування та галузі застосування;

2) розуміння наукових основ певних хімічних виробництв;

3) положення металічних елементів у періодичній системі; особливості електронної будови атомів металічних елементів; особливості металічного зв’язку;

4) загальні фізичні та хімічні властивості металів, загальні способи їх добування;

5) ряд активності металів;

6) явище корозії, способи захисту металів від корозії; сплави на основі заліза (чавун, сталь).

В процесі навчання учні вирішують багато тестових завдань згідно  з програмами ЗНО, що надає учням упевненості в своїх знаннях.

      Підготовка до зовнішнього незалежного оцінювання 2021-2022 з хімії у Харкові — це гарантоване підвищення власного рівня знань учня, опрацювання складних для розуміння предметних тем. Система підготовки, практично опрацьована репетиторами освітнього центру “МайстерКлас”, дозволяє учневі своєчасно здійснити  моніторинг власних знань з усіх предметів та захистити себе від несподіваних переживань при виконанні тестів ЗНО 2021-2022 у Харкові.

        Успішна підготовка до ЗНО з хімії з фахівцями освітнього центру «МайстерКлас» є визначним фактором у виборі центру підготовки до ЗНО, форми навчання (індивідуально або в групі) — за десять років роботи в цьому напрямку  ВСІ  учні наших підготовчих  курсів вступили до обраних вишів!!!

Довіряйте підготовку до ЗНО 2022 з хімії у Харкові професіоналам!!!