Провідні фахівці освітнього центру “МайстерКлас” допоможуть абітурієнтам ліквідувати прогалини  та

систематизувати знання з фізики, отримані в школі. Заняття з висококваліфікованими репетиторами з фізики у Харкові освітнього центру “МайстерКлас” — це можливість своєчасного попередження помилок при виконанні комплексних тестів, а також всебічної підготовки до незалежного оцінювання 2021-2022 з фізики у Харкові згідно з державними програмами, затвердженими Міністерством освіти і науки,   молоді та спорту України. Підготовка до ЗНО 2021-2022 з фізики у Харкові — це необхідна умова успішного вступу до вищого навчального закладу.

Матеріал програми підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання з фізики поділено на п’ять тематичних блоків: fiz«Механіка», «Молекулярна фізика та термодинаміка», «Електродинаміка», «Коливання і хвилі. Оптика», «Елементи теорії відносності. Квантова фізика», які ,в свою чергу, розподілено за розділами і темами.

У результаті підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання з фізики учні матимуть можливість удосконалити такі вміння:

1) встановлювати зв’язок між явищами навколишнього світу на основі знання законів фізики та фундаментальних фізичних експериментів;

2) застосовувати основні закони, правила, поняття та принципи, що вивчаються в курсі фізики;

3) визначати загальні риси і суттєві відмінності змісту фізичних явищ та процесів, межі застосування фізичних законів;

4) використовувати теоретичні знання для розв’язування задач різного типу(якісних, розрахункових, графічних, експериментальних, комбінованих);

5) користуватися вимірювальними приладами, обладнанням, обробляти результати дослідження, робити висновки щодо отриманих результатів;

6) аналізувати графіки залежностей між фізичними величинами;

7) правильно визначати та використовувати одиниці вимірювання фізичних величин.

   Підготовка до зовнішнього незалежного оцінювання 2021-2022 з фізики у Харкові — це гарантоване підвищення власного рівня знань учня, опрацювання складних для розуміння предметних тем. Система підготовки, практично опрацьована репетиторами освітнього центру “МайстерКлас”, дозволяє учневі своєчасно здійснити  моніторинг власних знань з усіх предметів та захистити себе від несподіваних переживань при виконанні тестів ЗНО 2021-2022 у Харкові.

          Успішна підготовка до ЗНО з фізики з фахівцями освітнього центру «МайстерКлас» є визначним фактором у виборі центру підготовки до ЗНО, форми навчання (індивідуально або в групі) — за сім років роботи в цьому напрямку  ВСІ  учні наших підготовчих  курсів вступили до обраних вишів!!!

Довіряйте підготовку до ЗНО 2022 з фізики професіоналам!!!

Записывайся на курс прямо сейчас!